Skip to main content

Add Comment

Comments (11)

Newest · Oldest · Popular
Cookieland posted:

И Ρ‚Π΅Π·ΠΈ са чудСсни!

Благодаря Ρ‚ΠΈ, Π—ΠΎΡ€ΠΈ! И Ρ‚Π΅Π·ΠΈ Π³ΠΈ сСрвирах Π½Π° РоТдСнния Π΄Π΅Π½ Π½Π° Π΄Π΅Ρ‚Π΅Ρ‚ΠΎ, Π·Π°Π΅Π΄Π½ΠΎ с останалитС. ПонСТС бях Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° към 90 бисквитки, Π³ΠΈ ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ… Π½Π° части ΠΈ Π½Π° всСки 12-15-20 бисквити смСнях дСкорацията с Π½Π΅Ρ‰ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎ, Π·Π° Π΄Π° Π½Π΅ стават ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΅Π΄Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½ΠΈ. Π’Π°ΠΊΠ° Π·Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ… мноТСство Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ†ΠΈΠΈ. Π‘Π΅Π³Π° извСстно Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅ Ρ‰Π΅ си ΠΏΠΎΡ‡ΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠ° Π΄ΠΎ слСдващия Π½ΠΈ Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ ΠΏΡ€Π°Π·Π½ΠΈΠΊ. Π©Π΅ ΠΈΠ·ΠΏΠΎΠ»Π·Π²Π°ΠΌ Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚Π°, ΠΎΡ‰Π΅ вСднъТ Π΄Π° Ρ‚ΠΈ благодаря Π·Π° всички Π±Π΅Π·Ρ†Π΅Π½Π½ΠΈ ΡΡŠΠ²Π΅Ρ‚ΠΈ, ΠΊΠΎΠΈΡ‚ΠΎ ΠΌΠΈ Π΄Π°Π΄Π΅!

Last edited by Kandeva
Post
×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×