Skip to main content

Add Comment

Comments (12)

Newest · Oldest · Popular
Cookieland by ZorniZZa posted:

This looks like a looooot of work!

Potwierdzam, dekorowanie ą techniką jest bardzo pracochłonne , lecz ja uwielbiam stawiać sobie coraz większe wyzwania .

Post
×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×