Skip to main content

Add Comment

Comments (26)

Newest · Oldest · Popular
Anne Marie Adams posted:

Wow ! This is a first for me. I have never seen a needlepoint done in this form. It's absolutely beautiful.

Dziękuję bardzo,  jestem dumna z tej pracy .

Cookies Fantastique autorstwa Carol wysłana:

Wow i Wow !!! Wspaniała robota!!! Po prostu wyrzuć mnie z pracy

Dziękuję bardzo Carol , lubię stawiać sobie  wyzwania i je pokonywać

Last edited by Teresa Pękul