Skip to main content

Róże w Koronce
Practice Bakes Perfect Challenge #21

Add Comment

Comments (29)

Newest · Oldest · Popular

Lovely - but, remember, you need to mention the lace techniques used to qualify for the challenge; they're sort of obvious, I realize, but we do ask everyone to do this in case they aren't. Thank you.

Julia M. Usher pisał:

Piękne - ale należy pamiętać, trzeba wspomnieć o koronkowych technik stosowanych do zakwalifikowania się do tego wyzwania; są one rodzajem oczywiste, zdaję sobie sprawę, ale mamy prosić wszystkich, aby to zrobić w przypadku, gdy nie są. Dziękuję Ci.

Dziękuję Julia   , to jest mój pierwszy dział w wyzwaniu i popełniam wiele błędów .